Hand van een baby op hand van een volwassene

Het belang van sociaal kapitaal in Nederland

Céline Odding en Bas ter Weel

Gemeentes met meer sociaal kapitaal hebben lagere misdaadcijfers en hogere arbeidsparticipatie. Sociaal kapitaal is gemeten met indicatoren over onbaatzuchtigheid, solidariteit en wederkerigheid. Een stijging van het sociaal kapitaal met één standaarddeviatie leidt tot een daling van misdaad van 0,7 standaarddeviaties. Dit is een daling van 1,1 procentpunt bij een gemiddeld misdaadcijfer van 4,2 per 100 inwoners. De modellen wijzen uit dat een stijging van het sociaal kapitaal met één standaarddeviatie leidt tot een toename van de arbeidsparticipatie van 0,5 standaarddeviaties. In percentages is dit gelijk aan een toename van 1,3 procentpunt op een gemiddelde participatie van 70,1 procent.